Ubuntu 17.04版本来了

支持着最小的智能设备直到最大的云端

下载Ubuntu 17.04

 1. 04
 2. 05
 3. 05
 4. 06
 5. 06
 6. 07
 7. 07
 8. 08
 9. 08
 10. 09
 11. 09
 12. 10
 13. 10
 14. 11
 15. 11
 16. 12
 17. 12
 18. 13
 19. 13
 20. 14
 21. 14
 22. 15
 23. 15
 24. 16
 25. 16
 26. 17
 1. 10
 2. 04
 3. 10
 4. 06
 5. 10
 6. 04
 7. 10
 8. 04
 9. 10
 10. 04
 11. 10
 12. 04
 13. 10
 14. 04
 15. 10
 16. 04
 17. 10
 18. 04
 19. 10
 20. 04
 21. 10
 22. 04
 23. 10
 24. 04
 25. 10
 26. 04

From the smallest device to the largest cloud.

Get Ubuntu 17.04

Ubuntu是一个广泛应用于个人电脑,云计算,以及所有智能物联网设备的开源操作系统。

Ubuntu 桌面系统 ›

体验一下简洁直观的Ubuntu桌面操作系统。安全、快速、易用。Ubuntu还有专为中文用户定制的Ubuntu Kylin(优麒麟)版本,是Ubuntu官方认证的版本之一。

立刻下载 ›

用于智能物联网的操作系统 ›

Ubuntu Core 是一套基于Ubuntu操作系统的更加安全,轻量级,专为智能物联网订制的开源操作系统。它已被广泛应用于物联网,智能设备和自主设备行业中,它自身的系统更新更加轻便可控;同时它让搭建自有应用商店和生态环境触手可及。